ቁጽሪ ስልኪ

ናጻ ግእዝ ሶፍትወር ን ማይክሮሶፍት, ኣንድሮኢድ (ሞባይልን ከም ን ኣብነት ሳምሱንግ ወይ ሂዩዋይ ), ሊኑክስ, ማክ ኮምፑተር, ኣፕል ወይ Iphone ካብ ታሕቲ ዘላ ልንክ ዳውንሎውድ ትገብሩ ትኽእሉ እኹም

Free Download GeezIME, Geez Ime


Website under construction

Tigrigna ቶርጋሚ፥ ቶርጋማይ ናይ ቛንቛ ትግርኛ ን ጽሑር ወርቀት ወይ ን ቃል ኪዳን ወይ ጥምቀት ወይ ን ጽሑፍ ናይ ዖቕባ ምሕታት እንድሕር የድለኩም ኮይኑ። በዝ ኣ ቁጽሪ ስልኪ ትድውሉ ትኽእሉ እኹም፥ +49 152-265 64 602 ትረኽቡ ትኽእሉ እኹም።